Lycksele Motorklubb

  • Lightforce
  • ClipCorner
  • Bilbolaget
  • Nordemans Bil
  • Lycksele Elmaskin
  • Bygma
  • Remodul

Huvudstyrelse

Ordförande:
Mikaela Åström, 073-834 67 23

Ledamöter:
Mikael Hägglund
Fredrik Gustafsson
Johan Haraldsson

Suppleanter:
Tomas Sjöström
Martin Gustafsson
Bertil CarlssonValberedning:
Vakant
Vakant

Revisorer:
Berndt Nyman
Sven-Erik Edlund, suppleant


Lycksele Motorklubb, Vilhelminavägen 3, 921 35 Lycksele, Tel: +46(0)70 - 589 10 75, E-post: kansli@lyckselemk.nu
Webbansvarig: Jörgen Hedkvist

www.motorveckan.se